Klubber

Oppdatering av medlemsregister i boccia og teppecurlingseksjonen

SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett, der Særforbund og Norges Idrettsforbund henter informasjon om klubbene. Klubbene har samme system som kalles KlubbAdminDette er et system som du som idrettsleder skal oppdatere selv. Dere kan når som helst legge inn f.eks. ny leder etter årsmøtet. Forbundet har adresselister, men disse er ikke oppdatert. Dette merker alle arrangører som får etiketter fra forbundskontoret for å sende ut innbydelser. Dette er viktig for at ditt lag skal motta all viktig informasjon som f.eks. LAM midler, momskompensasjon, kursinvitasjoner, stevneinnbydelse osv. Gjør du ikke denne jobben nå så kan det få alvorlige konsekvenser for klubben din. Trenger du hjelp til å gjøre dette så kan du kontakte: support@idrettsforbundet.no, Tlf: 03615.
Alle klubber er i dag registrert i SportsAdmin/Klubbadmin. Vær vennlig å ta en titt i KlubbAdmin og endre på eventuell ukorrekt informasjon!

For en fullstendig distribusjonsliste hentet fra SportsAdmin, trykk her

Østfold