Nye søknadsordninger i 2018

26.06.2018

Seksjonsstyret i Boccia og teppecurling har vedtatt å innføre nye søknadsordninger som skal hjelpe nyoppstartede klubber komme i gang og en ordning for rekrutteringsmidler der klubber kan søke midler på ulike tiltak de ønsker gjennomføre. Tiltaket er i tråd med seksjonens arbeid med rekruttering og det er satt av 40 000 kr i 2018. 

Rekrutteringsmidler 2018

Søknadskriterier

Søknadskjema

 

Oppstartsmidler 2018

Søknadskriterier

Søknadsskjema

 

Seksjonen vurderer søknader fortløpende og godkjente søknader må levere en kort rapport på tiltaket i slutten i desember 2018. For spørsmål, kontakt:

karsten.olstad@nif.idrett.no

46 96 56 35

 

Book hotell - opptil 20% rabatt!
Handi Life Sport
Unicurl - Alt innen teppecurlingutstyr
Unicurl
Patriot1 - Nettbutikk
Patriot1